2‘‘I året 1862 kommer en ung 26-årig jyde til København. Hans navn er Niels – Niels Josephsen. Niels har mod på livet og hans driftighed er runden af den jyske muld. Niels er kreaturhandler og markedet er godt i København – hovedstaden er i hastig forandring fra en døsig middelalderby til en driftig storby. Voldene falder og byen breder sig til Nørrebro, Østerbro og Vesterbro. Langt ude vestpå hvor Ladegårdsåen snor sig fra Vanløses jorde til Søerne ligger landet stadig frit.

Blot 20 år efter sin ankomst er Niels Josephsen en rig og magtfuld mand. I 1883 åbner han Falkonéralléens Sporvejsselskab og opkøber Kongens braklagte hømarker. I 1889 køber han det over 100 år gamle landsted Mariendal og udstykker hele arealet der i dag er afgrænset af Åboulevard, Falkonér Allé, Godthåbsvej og Nordre Fasanvej til patricier-villaer og industrigrunde. Niels Josephsen er nu Justitsråd (justitsminister) og bor med sin hustru Thora på Mariendal. Ægteparret bekoster opførelsen af Mariendalskirken med ingen ringere end Thorvald Jørgensen som arkitekt – samme arkitekt som på det nuværende Christiansborg. Niels dør i 1905 og Thora i 1906 og begge ligger de begravet i krypten under kirken.

kvart_hist_2013

Villaerne ligger her stadig, mens sporene fra industrierne er få, men dog til at spore. Niels Josephsen var royalist og opførte på hjørnet af Falkonér Allé og Kong Georgs Vej ‘Villa Athene’ som han forærede til kongehuset, som dog pænt takkede nej. I dag ligger Betaniahjemmet på grunden. Men vejenes navne vidner om Josephsens magt til at få sin vilje igennem. Prins Vilhelm er søn af Christian d. IX og bliver i 1863 Kong Georg d. 1 af Grækenland. Han gifter sig med en datter af den russiske storfyrste Konstantin, og hun bliver således Dronning Olga af Grækenland. Deres søn hedder Prins Constantin og er konge i Grækenland i 1913-17 og 1920-22 og han gifter sig med Kronprinsesse Sofie der er søster til kejser Wilhelm d. II af Tyskland.

Vi har således afgrænset kvarteret ‘Frederiksberg Skjulte Perler’. Men hvad med Niels og Thora selv? Det sære vejnavn Nitivej ved Mariendals Kirke er såmænd deres initialer Niels Josephsen og Thora Josephsen I og J var efter datidens retskrivning stort set det samme.’’